Contact

Beheerder  De heer Hans Elties  06-22729431
Dagelijks bestuur:    
Voorzitter  Mevrouw Corry Beelen  06-29221956
Penningmeester  De heer Gerrit de Bruijn  06-44864646
Secretaris  De heer Albert Schippers  06-13858551 
E-mail:  info@doodenzorgglanerbrug.nl