Tarieven

Tarievenoverzicht

Dubbelgraven (zowel koop als huur) liggen naast elkaar en kosten derhalve twee keer zoveel als een enkel graf.
Men heeft de keuze tussen een enkel, danwel een dubbel graf.

Koopgraven, enkel, 75 jaar:

Locatie Leden Niet-leden
Hoofdpaden                                                                 € 975,- € 1.650,-
Overige graven € 875,- € 1.500,-

Huurgraven, enkel, 20 jaar:

Locatie Leden Niet-leden
Oude gedeelte, kan weer opnieuw worden gehuurd € 650,- € 1.150,-
Nieuwe gedeelte, kan weer opnieuw worden gehuurd € 650,- € 1.150,-

In verband met het verschuldigde begrafenisrecht dienen de bovenstaande tarieven (voor zowel huur als koopgraven) voor
zowel leden als niet-leden met een bedrag van € 600,- te worden verhoogd.

Kindergraven, huur, 20 jaar

Soort                                                                             Leden Niet-leden
Kindergraf € 275,- € 500,-

Kindergraven, koop, 75 jaar

Soort                                                                             Leden Niet-leden
Kindergraf € 350,- € 650,-

In verband met het verschuldigde begrafenisrecht dienen de bovenstaande tarieven (voor zowel huur als koopkindergraven)
te worden verhoogd met een bedrag van € 200,-

Urnenplaatsing in muur, huur, 10 jaar, maximaal 2 asbussen

Locatie                                                                          Leden Niet-leden
Urnenmuur € 575,- € 900,-

Urnenplaatsing, huur, 20 jaar, maximaal 4 asbussen

Locatie                                                                          Leden Niet-leden
Urnenveld € 750,- € 1.300,-
Extra kosten asbus 3 en 4 per asbus € 425,- € 600,-

Urnenplaatsing, koop, 75 jaar, maximaal 4 asbussen

Locatie                                                                          Leden Niet-leden
Urnenveld € 975,- € 1.650,-
Extra kosten asbus 3 en 4 per asbus € 425,- € 600,-

Asverstrooien

Locatie                                                                          Leden Niet-leden
Strooiveld € 200,- € 250,-

Bijkomende kosten bedragen € 35,- voor ene gedenkplaatje.

Overige

Recht tot opgraving kostprijs
Extra kosten begraven op zaterdag € 325,-